Fastigheten

Om fastigheten

Fastigheten som uppfördes 1969-71 är ett flerbostadshus med 5-7 våningsplan som omfattar 317 lägenheter varav 60 hyresrätter. Därtill finns 30 lokaler och fyra garage med totalt 236 platser. Bostadsarealen uppgår till 24 413 m2, lokalarealen till ca 11 700 m2. Samtliga ytor är angivna av tidigare fastighetsägare och ej uppmätta vid ombildningen. Tomten innefattar en area om 21 078 m2 – innergård, gångvägar och lekplatser. Fastighetsbeteckningen är Sicklaön 78:6, Nacka