Revisor

Revisor 2022-2023

Föreningens revisorer är medlemmarnas kontrollorgan och har tillsammans med den auktoriserade revisorn till uppgift att genomföra ekonomisk kontroll och förvaltningskontroll.
Revisorerna avger varje år en revisionsberättelse som behandlas på föreningsstämman.

Extern revisor:
Anders Eriksson, Allegretto Revision AB