Föreningen

Vår förening

Brf Svindersvik i Nacka är en stor och stark förening med ca 300 medlemmar, samt hyresvärd till flera näringslivsidkare. För att ge våra medlemmar en god service och vår fastighet bästa möjliga omsorg har vi ett föreningskontor öppet måndag till fredag. Våra fastighetsskötare sköter bland annat grovsoprum, trädgård, städning i gemensamhetslokaler och finns tillgängliga för medlemmarna att anlita för en rad enklare hantverksuppdrag. Vår fastighet har passerat 50 års ålder och vår förening har en väl övervägd underhållsplan för att hålla den i bästa tänkbara form, ett viktigt ansvar för att medlemmarnas investering i sin bostad ska förvaltas och värdet ska växa. Att bosätta sig i vår förening ska vara en god ekonomisk investering för din framtid och ge dig och din familj bästa tänkbara boendesituation.

Vår fastighet

Fastigheten som uppfördes 1969-71 är ett flerbostadshus med 5-7 våningsplan som omfattar 317 lägenheter varav 60 hyresrätter. Därtill finns 30 lokaler och fyra garage med totalt 236 platser. Bostadsarealen uppgår till 24 413 m2, lokalarealen till ca 11 700 m2. Samtliga ytor är angivna av tidigare fastighetsägare och ej uppmätta vid ombildningen. Tomten innefattar en area om 21 078 m2 – innergård, gångvägar och lekplatser. Fastighetsbeteckningen är Sicklaön 78:6, Nacka


För dig som mäklare 

Vi har samlat all information rörande vår förening och fastighet som kan vara intressant för dig som säljer bostäder.

  • Årsredovisning 
  • Fastighetsbeteckning 
  • Andra relevanta dokument

För dig som redan är medlem 

BRF Svindersviks medlemar har tillgång till Boappa. Det är en tjänst där vi som medlemmar kan ta del av information som skickas ut av styrelsen.

Det är också möjligt att dela information med varandra. Om du nyligen blivit medlem i Brf Svindersvik i nacka, så rekommenderar vid dig att registrera dig på boappa.com