Styrelsen

Styrelsen 2022-2023

Styrelsens uppdrag är att verka för våra medlemmars bästa. Styrelsens viktigaste uppgift är att se till att förvalta föreningens fastighet och att ekonomin underhålls. Dessutom har styrelsen en viktig roll för att skapa sämja och trivsel för våra boende.


Håkan Norling – Ordförande
Jan-Erik Gerschwind – Vice ordförande/ledamot
Jonna Fagéus – Ledamot
Olle Hård – Ledamot
Per Arenlid – Ledamot
Harry Holmberg – Ledamot
Andreas Berntsson – Ledamot
Sara Hammarström – Suppleant