Valberedningen

Valberedningen 2023-2024

Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera föreningens verksamhet framöver. Valberedningen har alltså en nyckelfunktion och dess uppgift är bl.a. att från den stund den utses, fram till nästa årsstämma, analysera hur den sittande styrelsen arbetar. Valberedningen ska även föreslå ledamöter till posterna i styrelsen och presentera dem på stämman.
Sammankallande

Mattias Qvarsell