Trivselregler

Trivselregler i Brf Svindersvik i Nacka


Störande arbeten såsom hamrande och borrande får endast utföras på vardagar mellan kl 08:00-19:00 och lördagar kl 10:00-16:00. På söndagar och röda helgdagar får inte störande arbete förekomma. 

Vid omfattande och tidsmässigt längre störande arbeten som till exempel renoveringar ska anmälas till styrelsen och föreningskontoret.

I övrigt gäller hänsyn till grannar under dygnets samtliga timmar. Hänsyn visas även genom ordning och reda i våra gemensamma utrymmen såsom trappor, hissar, tvättstuga och innergård.